ทำความรู้จัก อสังหาริมทรัพย์ กันดีกว่า

ทรัพย์ เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนถวิลหากันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ในรูปแบบทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของมีค่าอื่น รวมถึงไปอสังริมทรัพย์ด้วย คำว่า อสังหาริมทรัพย์ นี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างจากโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆ ทั่วไป ว่าแต่คำคำนี้หมายถึงอะไร และทรัพย์สินประเภทไหนที่เข้าข่ายอสังหาริมทรัพย์บ้าง หากไม่รู้ต้องลองอ่านข้อความด้านล่างนี้

อสังหาริมทรัพย์คืออะไร

คำนี้หากเรากางกฏหมายออกมาดูเพื่อทำความเข้าใจ ก็จะไปเจอที่มาตรา 139 ของประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ให้ความหมายของคำนี้ไว้ว่า อสังหาริมทรัพย์หมายถึง ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และ หมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย อ่านแล้วงงใช่ไหม

อสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง

หากอ่านความหมายแล้วงง มาดูการตีความตรงนี้ดีกว่าจะแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ หนึ่งที่ดิน ตรงนี้หมายถึงเนื้อที่ดิน ที่เป็นแปลง เป็นไร่ที่เรายืนอยู่นั่นเอง ตรงนี้ขยายความต่อว่าหากเป็นกฎหมายที่ดิน ที่ดินจะตีความรวมไปถึงห้วย หนอง คลอง บึง ลำน้ำที่อยู่ในที่ดินนั้นด้วยนะ สองทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นลักษณะถาวร ตรงนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่น ดิน ต้นไม้ที่ปลูกลงดิน (เป็นกระถางไม่นับ พืชล้มลุกไม่นับ ต้องเป็นต้นไม้ที่มีอายุเกินกว่า 3 ปีถึงจะอ้างกรรมสิทธิ์ได้) อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพวกดิน กรวด ทราย ก้อนหิน และแร่ธาตุที่อยู่ในผืนดินนั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์เราด้วยเช่นกัน และ สามสิทธิ์ในการบริหารจัดการที่ดินก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ ที่เราสามารถจัดการได้ในฐานะเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการอยู่อาศัย สิทธิครอบครอง สิทธิในการสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นต้น

การทำสิ่งก่อสร้างบนอสังหาริมทรัพย์

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น ส่วนใหญ่หากไม่ครอบครองเพื่อทำการเกษตรแล้ว ก็จะเป็นการครอบครองเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อทำประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเช่นในปัจจุบันมีการทำสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่น บ้าน, ทาวน์เฮาส์,ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม, โรงงาน , อาคารพาณิชย์ และหอพักเป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งการถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นอกจากนั้นยังเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดไปด้วย กล่าวคือแม้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เราถือครองอยู่นั้นจะมีการขุดลอก ลงไปกี่เมตรก็ตาม เราก็ยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ตรงนั้นอยู่ดี ด้วยของดีนี้เลยทำให้เราสามารถเก็บอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรในระยะยาวได้เหมือนกัน จึงทำให้อสังหาริมทรัพย์นั้นกลายเป็นที่ต้องการของใครหลายคนเสมอ