เรื่องที่ควรรู้สำหรับผู้มองหาทรัพทย์

ติดต่อเรา  เหตุผลหลัก Yankee Blog Swap เปิดให้บริการหาบ้านให้เช่าหรือซื้อขาย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขับรถเดินทางเพื่อหาบ้านด้วยตัวเอง เนื่องจากทางเว็บไซต์จะสอบถามความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาทรัพย์และจะหาบ้านให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ผู้จะซื้อ

ผู้จะซื้อมีความจะเป็นที่จะต้องทราบเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่างๆในการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อการเป็นเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์สิ่งที่แสดงออกไปได้เป็นอย่างดี คือ โฉนดที่ดิน

สำหรับชาวต่างชาตินั้นไม่สามารถซื้อหรือครอบครองที่ดินได้แต่สามารถซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมได้

ผู้เช่า

ผู้เช่าที่ดีนั้น ต้องดูแลบ้านที่เช่าให้ดีเสมือนบ้านตัวท่านเอง เช่น ถ้าหลอดไฟเสีย หรือส้วมเต็ม กรุณาซ่อมแซม แต่หากจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมที่ใหญ่กว่านี้ควรติดต่อเจ้าของบ้านให้ดำเนินการให้