เรื่องที่ควรรู้สำหรับเจ้าของทรัพย์

การที่จะให้สินทรัพย์ของท่านขายหรือเช่าได้อย่างรวดเร็วและง่าย ข้อเสนอแนะเล็กๆน้อย ว่าสมควรทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เป็นไปตามที่ต้องการในปล่อยสินทรัพย์ของการที่จะทำให้ขายหรือเช่าได้ง่ายยิ่งขึ้น

อันดับแรกเรื่องความสะอาดของสถานที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ การทำบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เป็นระเบียบ จะสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับเจ้าของทรัพย์ การที่บ้านสกปรกไม่เป็นระเบียบ จะทำให้เกิดการเสียโอกาสเป็นอย่างมากในการหาผู้ซื้อหรือเช่า ดังนั้นก่อนเจ้าของทรัพย์สินจะทำการลงประกาศจำเป็นต้องทำความสะอาดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสียก่อน

อันดับที่สองบอกความจริงที่เกี่ยวข้องกับบ้านทุกอย่างให้กับ ผู้ที่กำลังมองหาทรัพย์ทุกคนล้วนรู้ว่า ไม่มีบ้านหลังไหนสมบูรณ์แบบ และ จะทำให้สามารถพิจารณาได้ถึงรายจ่ายกับราคาบ้านว่ามีความเหมาะสมกับราคาที่จ่ายหรือไม่  ดังนั้นถ้าบ้านมี 2 ห้องนอน 1 ห้องเก็บของ บอกกับผู้ที่มองหาทรัพย์อย่างที่เป็น อย่าบอกว่า 3 ห้องนอนเป็นอันขาดเรียกได้ว่าให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงครบถ้วน

อันดับที่สามซ่อมแซมในส่วนที่เสีย อย่าปล่อยปละละเลย  ในเมื่อบ้านทุกหลังจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม บำรุง ต่อเติมส่วนต่างๆภายในและภายนอกบ้าน  และการดูแล สิ่งของ หรือ อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านให้ใช้งานได้เป็นปกติ เช่น ล้างแอร์ ดูดส้วม ซ่อมประตูบ้านหรือมุ้งลวด